skuteczne pozycjonowanie wrocław

Co oznacza pojęcia słowa kluczowego w pozycjonowaniu?


Słowo kluczowe w pozycjonowaniu, inaczej keyword z angielskiego, jest to charakterystyczny ciąg znaków stosowany przez wyróżnik, wspomagający proces wyszukiwania danej informacji. W rzeczywistości może być to cała fraza zawierająca kilka wyrazów, przykładowo „sprzedaż samochodów”. Co ciekawe nazwy tej używa się w jej oPublic/images/008.jpgDodane: 02-12-2018 07:15

Powrót do pełnej wersji: skuteczne pozycjonowanie wrocław